Koolibridega tass alustaldrikuga

14.00

Tassi maht on 300 ml, alustaldriku läbimõõt 15 cm

LaosExclusive products

Special category of products